In Engineeringenerçilik

TASLAMALAR
“FORSETRA” önümi diňe bir öýüňizi tebigata ýa-da jemgyýete garyşdyrylan owadan görnüş bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem güýji, berkligi we uzak ömri bilen deňeşdirip bolmaýar.Ot, doň, ýel, doňmaga we ýer titremesine çydamly.FORSETRA DÖWRÜK KÖPGÜNLERI BILEN ÖMÜR ÜÇIN ÖOFÜNI ALMAK ÜÇIN BIR WAGT-Iş.