Habarlar

 • Dam örtük materiallary, binagärler üçin möhüm bilim nokatlary

  Dam örtük materiallary, binagärler üçin möhüm bilim nokatlary

  Hytaý daş örtükli üçek plitalary keramiki plitalardan we metal listlerden agaç panellere we sement plitalaryna çenli dürli üýtgeşmeleri başdan geçirdi.Olaryň roly diňe bir zeýkeş suwlaryny gazanmak, pes gatly jaýlary ýylylyk radiasiýasyndan goramak we könelmek we ş.m. däl, üçek materiallary döretmek üçin peýdaly ...
  Koprak oka
 • China Expo 2020

  China Expo 2020

  2020-nji ýyl ýurtlaryň köpüsi we hemmeler üçin kyn ýyl boldy, sebäbi COVID-19 dünýä ykdysadyýetine uly täsir etdi.Käbir dürli ýurtlarda käbir EXPO-ny ýatyrdyk / yza süýşürdik, bu önümimizi dünýäde hödürlemek mümkinçiligini ýitirmek gaty gynandyryjy.Diýýär ...
  Koprak oka
 • 2020. Iş 20-nji fewralda dowam etdiriler

  “Covid-19” -yň ýolbaşçylygyndaky 40 gün dowam eden Hytaý bahar baýramçylygy dynç alyşyndan soň, Forsetra yzyna gaýdyp, 20-nji fewralda gaýtadan açyldy. Coronavirus-yň tankydy täsirinden işgärler doly işlenip bilinmedi we üpjün edijilerimiz ýeterlik däldi ...
  Koprak oka
 • 2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.

  2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.

  2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.Önümlerimiz sergide gowy kabul edildi we esasy ýerli habar beriş serişdeleri tarapyndan habar berildi.Daşary ýurt bölüminiň müdiri Genri, sergi kompaniýalarynyň wekili hökmünde ...
  Koprak oka
 • “Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd.” Ganada geçirilen Halkara söwda hepdeligine gatnaşdy

  “Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd.” Ganada geçirilen Halkara söwda hepdeligine gatnaşdy

  2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.Önümlerimiz sergide gowy kabul edildi we esasy ýerli habar beriş serişdelerinde habar berildi.Köp sanly myhman önümlerimize we sargydymyza uly gyzyklanma bildirdi ...
  Koprak oka