“Hangzhou Forsetra Roof Tile Co., Ltd.” Ganada geçirilen Halkara söwda hepdeligine gatnaşdy

2019-njy ýylyň 19-21-nji iýunynda Ganadaky Halkara Söwda Hepdesine Hangzhou Forsetra Roof Tile Co. Ltd.Önümlerimiz sergide gowy kabul edildi we esasy ýerli habar beriş serişdelerinde habar berildi.Köp sanly myhman önümlerimize uly gyzyklanma bildirdi we ýerinde maslahat bermegi buýurdy.Bu sergi doly üstünlik gazandy we gaty gowy netijeler gazandy.


Iş wagty: -anwar-09-2020